9 november 2015

Muziektherapie

 

Het is al lang bekend dat muziek allerlei gevoelens en gedrag bij mensen kan oproepen. MRI-scans laten ook steeds meer de invloed van muziek op de hersenen zien. Muziek kan dus heel goed ingezet worden om sociale en emotionele vaardigheden te oefenen of lichamelijke processen beter te laten verlopen.

Ik zorg in de muziektherapie voor een veilige situatie door samen muziek te luisteren of te spelen. Daarnaast creëer ik (probleem)situaties, zodat je nieuw gedrag kunt gaan oefenen in een veilige situatie.

Muziektherapie via Stichting De Rozelaar
Sinds 2004 ben ik bij Stichting De Rozelaar in dienst als muziektherapeut. Ik heb ervaring met het werken met mensen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS), verstandelijke beperking of ernstige meervoudige beperking (EMB).
Naast het werk als muziektherapeut, ben ik begeleider van het Rozelaarkoor&Orkest, een enthousiaste groep muzikanten met een verstandelijke beperking.

Behoor je tot de doelgroep van Stichting De Rozelaar en wil je muziektherapie van mij krijgen of lid worden van het Rozelaarkoor&Orkest? Neem dan contact op via l.jansen@rozelaar.nl.
De muziektherapie wordt gegeven op een locatie van Stichting De Rozelaar of bij jou aan huis.

Muziektherapie via Muziekpraktijk Vivo
Ik bied ook op eigen titel muziektherapie aan ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Dit gebeurt alleen bij je thuis of op je school/instelling.
Wil je een aanvraag indienen voor muziektherapie? Vul het aanvraagformulier in en stuur/mail het naar info@muziekpraktijkvivo.nl.

Tarief
Het tarief voor een intake bedraagt €50. Een intakesessie duurt maximaal drie kwartier. De intake is gratis bij afname van 10 of meer sessies muziektherapie.
Het tarief voor individuele muziektherapie bedraagt €70 per sessie. Een sessie duurt maximaal drie kwartier en dit bedrag is inclusief verslaglegging, evaluatie, voorbereiding, materiaal, etc.

Als een afspraak niet wordt nagekomen breng ik de kosten hiervan in rekening, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd.
De reiskostenvergoeding bedraagt €0,25 per kilometer.

Dankzij mijn vooropleiding en lidmaatschap van de NVvMT is de muziektherapie BTW-vrij.

Vergoeding door zorgverzekering of PGB
Informatie over vergoeding door de eigen zorgverzekering is te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.
Als een cliënt een PGB heeft, kan muziektherapie betaald worden vanuit het PGB. Het is belangrijk dat je dit op tijd aan mij doorgeeft.

Publicaties
Ik heb verschillende keren meegewerkt aan tijdschriftartikelen over muziektherapie.