Skip to content

Artikel RD 21-11-2015

Vanuit de motivatie om leerlingen snel christelijke liederen te laten spelen, maakte Laurine Jansen-Ebbers uit Barneveld de lesmethode ”Loof God met snarenspel”. Vanaf de eerste les speelt de gebruiker liederen: psalmen (ritmisch en niet-ritmisch) en een scala aan gezangen en liederen.

Lees hier het hele artikel.