Skip to content

Advies over christelijke liedbundels

Als je hebt leren muziek maken, is het het leukste als je liederen naar eigen keuze kunt spelen. Welke liedbundels zijn er en welke is voor jou geschikt?
In het algemeen is een bundel met melodiepartij beter dan alleen met tekst en akkoorden.

Hieronder zie je een paar voorbeelden van christelijke liedbundels.
Advies over liedbundels met kinderliedjes vind je op deze pagina.
Er zijn nog veel meer andere liedbundels, maar deze zijn de meest voorkomende en best bruikbare voor muzikanten.

Christelijke liedbundels

Op Toonhoogte Liederenbundel HGJB - 9789023970231

Op Toonhoogte

Deze bundel bevat 568 liederen, psalmen, oude geestelijke liederen en nieuwe liederen, bijvoorbeeld Opwekking en Sela en veel kinderliederen. Op kerkliedwiki staat een inhoudsopgave.
De bundel wordt veel gebruikt op clubs en kringen van PKN-gemeenten.

Er bestaan de volgende versies:
– Muziekeditie met melodie, akkoorden en tekst. Vooral de nieuwe liederen bevatten veel barré-akkoorden, die moeilijker te spelen zijn, maar wel heel mooi
Het tekstboekje bevat géén akkoorden, dus als muzikant moet je de muziekeditie hebben

Ik heb een afspeellijst op YouTube gemaakt, met liederen die dezelfde hoogte hebben als de notatie in de liedbundel. Je kunt dan meespelen. Je vindt de afspeellijst hier.

Zangbundel

Deze bundel bevat 216 liederen, voornamelijk traditionele gezangen en een aantal nieuwe liederen. Op kerkliedwiki staat een inhoudsopgave.
De Zangbundel wordt veel gebruikt op clubs en kringen van Hersteld Hervormde Gemeenten en sommige Gereformeerde Gemeenten.

Er bestaan de volgende versies:
– Muziekversie met een orgel- of pianopartij, akkoorden en soms een tegenmelodie
– Tekstversie met ook akkoorden (en maatsoorten) en van alle ritmische psalmen de akkoorden
– Besversie voor klarinet, trompet, etc. Digitale versie te bestellen via deze pagina.
– Klavarskribo-versie van versie 2005 (200 liederen) en een supplement van 2015. Te bestellen bij Stichting Klavarskribo

Ik heb een afspeellijst op YouTube gemaakt, met liederen die dezelfde hoogte hebben als de notatie in de liedbundel. Je kunt dan meespelen. Je vindt de afspeellijst hier.

Verbeteringen voor pianisten en gitaristen
De meeste liederen zijn makkelijk te spelen, maar soms kloppen de akkoorden niet voor pianisten (omdat er ‘capo’ bij staat), of zijn de akkoorden niet makkelijk voor gitaristen. Ik heb een uitlegvideo en scans gemaakt om de liederen te verbeteren. Deze kun je overschrijven in je eigen boek.
Video en scans voor pianisten
Video en scans voor gitaristen

Opwekkingsbundels

Deze bundels bevatten meer dan 800 liederen. De grote bundels bevatten een piano- en melodiepartij en akkoorden, er zijn ook basloopjes aangegeven. De tekstbundels bevatten wel akkoorden, maar geen maatsoorten. Veel liederen bevatten barré-akkoorden of andere mooie, maar moeilijke akkoorden.

Hemelhoog

Deze bundel bevat 739 liederen. De liedbundel bevat traditionele kerkliederen, gospel- en praiseliederen. Eveneens bevat de bundel liederen die de laatste jaren zijn verschenen van o.a. Sela, Psalmen voor nu, Schrijvers voor gerechtigheid, maar ook van André Troost en liederen van Taizé.
Op kerkliedwiki staat een inhoudsopgave.

Er bestaan de volgende versies:
– Muziekeditie met melodiepartij en akkoorden; er zijn ook basloopjes aangegeven
– Basiseditie met melodie (niet geschikt voor akkoordspelers)
– Teksteditie met alleen tekst

Psalmen met akkoorden

Deze bundel bevat de melodie en akkoorden van alle 150 psalmen en enige gezangen. De bundel is zowel ritmisch als niet-ritmisch te gebruiken. Daarbij is uitgegaan van de kerktoonsoorten.
Er staat geen tekst bij de muziek, zodat hij te gebruiken is voor alle psalmberijmingen.

Bekijk hier een video-uitleg over het boek ‘Psalmen met akkoorden’.

Verbeteringen voor gitaristen
De akkoorden van een deel van deze psalmen zijn voor gitaristen erg moeilijk. Ik heb voor die psalmen de akkoorden verlaagd, zodat ze makkelijker te spelen zijn. Met een capo kunnen ze wel weer met een melodie-instrument gecombineerd worden.

Bekijk hier de aanpassingen (met toestemming van de auteur geplaatst).
Je kunt ze overschrijven of je kunt ze uitprinten en als bijlage achterin je boek bewaren.

Psalmboek – eenvoudig genoteerd

Deze bundel bevat de melodie, akkoorden en een vierstemmige zetting van alle 150 psalmen.
De bundel is alleen te gebruiken voor het ritmisch zingen van de psalmen.
Bij de akkoorden wordt meestal uitgegaan van majeur- of mineurtoonsoorten (dus niet van de kerktoonsoorten).
Bij elke psalm staat de tekst van 1 couplet genoteerd.

Als de akkoorden moeilijk zijn voor gitaristen, is er soms een extra partij met aangepaste akkoorden vermeld (soms met capo, soms zonder).