Skip to content

Muziektherapie

Het is al lang bekend dat muziek allerlei gevoelens en gedrag bij mensen kan oproepen. MRI-scans laten ook steeds meer de invloed van muziek op de hersenen zien. Muziek kan dus heel goed ingezet worden om sociale en emotionele vaardigheden te oefenen of lichamelijke processen beter te laten verlopen.

Ik zorg in de muziektherapie voor een veilige situatie door samen muziek te luisteren of te spelen. Daarnaast creëer ik (probleem)situaties, zodat je nieuw gedrag kunt gaan oefenen in een veilige situatie.

Muziektherapie via Stichting De Rozelaar
Sinds 2004 ben ik bij de Rozelaar in dienst als muziektherapeut. Ik heb ervaring met het werken met mensen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS), verstandelijke beperking of ernstige meervoudige beperking (EMB).
Naast het werk als muziektherapeut, ben ik begeleider van het Rozelaarkoor&Orkest, een enthousiaste groep muzikanten met een verstandelijke beperking.

Behoor je tot de doelgroep van de Rozelaar en wil je muziektherapie van mij krijgen of lid worden van het Rozelaarkoor&Orkest? Neem dan contact op via l.jansen@rozelaar.nl.
De muziektherapie wordt gegeven op een locatie van Stichting De Rozelaar of bij jou aan huis.

Publicaties
Ik heb verschillende keren meegewerkt aan tijdschriftartikelen over muziektherapie.